Van de TC

Schaatser

SchaatserHelaas is het stuk “van de Technische Commissie” per abuis niet opgenomen in de laatste OUP. Hoewel het stuk niet geheel actueel meer is, wil ik jullie het stuk toch niet onthouden.

 

Van de Technische Commissie

Nog een paar dagen en dan gaat de ijsbaan weer open. De meesten zullen de ijzers alweer uit het spreekwoordelijke vet hebben gehaald, en ook de bestuursleden, trainers en commissies zijn weer uit hun zomerslaap ontwaakt. Hoewel, zomerslaap… Genoeg zaken zijn er de afgelopen maanden gebeurd. Er zijn verschillende zaken die de technische commissie met iedereen wil delen.

 

De groepsindeling

In deze OUP is geen groepsindeling opgenomen. Dit heeft ermee te maken dat de OUP van inhoud gaat veranderen. De OUP-redactie wil in het blad meer achtergrondartikelen plaatsen, en het nieuwe en snelle nieuws via de geheel vernieuwde website. Vandaar dat daar de groepsindeling komt te staan. Dat was even met mijn OUP-pet op, nu even wisselen van pet voor ik verder ga.

De afgelopen maanden heeft Bart Postma zoals ieder jaar een overzicht gemaakt van de aangevraagde abonnementen en een vergelijking met de indeling van vorig seizoen. Aan de hand hiervan is een nieuwe indeling gemaakt, die voor de TC “voorlopig definitief” is. Ook het trainersbestand is hier en daar gewijzigd. Op het moment van schrijven moet de trainersvergadering nog plaatsvinden, waar de trainers hun zegje over de indeling kunnen doen. Daarna wordt de indeling pas definitief, en wordt deze op internet gepubliceerd.

 

De HCA avonden en jury

Het aantal HCA avonden zal dit jaar zo goed als zeker worden uitgebreid van 6 naar 9. Dat biedt ons de mogelijkheid om ook eens iets anders te organiseren dan alleen de standaard wedstrijdavond, zoals die gebruikelijk is. Hoe we het precies gaan invullen is nog niet bekend, maar we streven ernaar om de succesvolle familieavond van vorig seizoen in ieder geval een vervolg te geven. Op het moment van schrijven is nog niet bekend hoe de verdeling van de zaterdagavond tussen de vier Amsterdamse verenigingen en de baancommissie eruit zal zien. Houd hiervoor het wedstrijdrooster op de site in de gaten!

Het toegenomen aantal HCA-avonden zorgt ervoor dat er vaker een beroep moet worden gedaan op onze kleine groep juryleden. Dit maakt het voor ons als vereniging erg lastig, zeker wanneer er mensen niet kunnen. De TC zou graag zien dat er meer mensen zouden melden voor het jurywerk. In de jurytoren hebben we onder andere klokkers en chef tijdwaarneming nodig. Juryleden zijn heel belangrijk bij een wedstrijd, want zonder hen kan de wedstrijd geen doorgang vinden. De KNSB verzorgt ook een cursus Basis Jury in Amsterdam voor de geïnteresseerden. De startdatum is 12 oktober. Inschrijven is mogelijk via https://opleidingen.knsb.nl/inschrijf/ . Nadat je aan deze cursus hebt deelgenomen is er nog de mogelijkheid een vervolgcursus voor scheidsrechter of starter te volgen. Zie voor alle informatie over opleidingen www.knsb.nl

De cursus Basis Jury bestaat uit 3 avonden met een examen, en een kleine stage. De avonden vinden plaats op dinsdagavond 12, 19 oktober en 23 november 2010.

 

Wie vormen de TC

De Technische Commissie van HCA bestaat komend seizoen uit Gerrit en Marja van Leenders, Daniëlle Leijen, en ondergetekende, waarbij Henk Veen de belangen van de marathon zal vertegenwoordigen. Als je vragen of opmerkingen hebt kun je een van ons altijd contacteren.

Rest mij om ook namens de rest van de TC iedereen een sportief schaatsseizoen te wensen.

Erik Spronk

Over Jaap van der Spek 0 Artikelen
Vanaf 1972 op de ijsbaan te vinden. Eerst als wedstrijdschaatser, daarna 12 jaar als redateur/opmaker van de Op Uw Plaatsen, 10 jaar als trainer op de ZA2 en al weer een behoorlijk poosje als website beheerder. In het dagelijks leven eigenaar van een softwarebedrijf, echtgenoot van Carla en vader van 2 kids, Lisa en Jasper.