Sinds enkele jaren kan er in de hal met shorttrack worden meegedaan.

Op donderdagavond is het shorttracken ingedeeld in twee opeenvolgende uren, resp. van 19.00 – 20.00 uur en van 20.10 uur – 21.10 uur. Het eerste uur is vooral voor jeugd en beginners. De trainingen worden gegeven door gediplomeerde BGA-trainers.

Het shorttrackseizoen is in 3 perioden verdeeld.

  1. Het voorseizoen van 5 weken loopt van begin september tot de opening van de buitenbaan. Deze periode is vooral beschikbaar voor de langebaanselecties. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor andere rijders, waarbij voorrang wordt gegeven aan abonnementhouders van het hoofdseizoen. Deze rijders worden door de BGA uitgenodigd. Het abonnement wordt dan via HCA aangevraagd.
  2. Het hoofdseizoen van 23 weken loopt gelijk met het seizoen van de 400-meterbaan. Hiervoor kan een abonnement worden aangevraagd via HCA. 
  3. Het naseizoen 2023 start na sluiting van de buitenbaan en loopt tot 1 juli. Het naseizoen is voor iedereen beschikbaar. Inschrijving vindt online plaats via de website van de BGA, vanaf begin januari.

Bij de start van het seizoen wordt de groepsindeling gemaakt door BGA shorttrack coördinator Gerrit Swartsenburg in samenspraak met de trainers. Vanwege de veiligheid op het ijs worden de rijders dan ingedeeld als startend of gevorderd shorttracker. Verder worden dan tips/aanwijzingen gegeven over kleding en schaatsen.

Verdere informatie bij Gerrit Swartsenburg, de shorttrack coördinator (G.Swartsenburg@upcmail.nl). 

Kijk ook op de website van de BGA (https://bga.amsterdam/shorttrack-bij-bga/).