HCA heeft twee vertrouwenscontactpersonen: Eva Teijsse en Wessel Veelenturf. Zij hebben deelgenomen aan de cursus Vertrouwenscontactpersoon van NOC*NSF.

Bij één van hen kun je altijd terecht als je binnen onze vereniging te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag en hierover met iemand wilt praten. Dit geldt ook voor ouders die met ons in contact willen komen. Het gaat om seksuele intimidatie, agressie en geweld, treiteren en pesten, discriminatie, intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen. Je gesprek met Eva of Wessel is vertrouwelijk.

Eva en Wessel maken géén deel uit van het bestuur.

Als je een vertrouwelijk gesprek wilt voeren met Eva of Wessel, mail dan hoe we je kunnen bereiken. Je hoeft verder alleen maar te vermelden dat je een vertrouwelijk gesprek wilt. Vervolgens neemt Eva of Wessel contact met je op. Je kunt dan je verhaal kwijt en er wordt samen met jou besproken welke vervolgstappen eventueel kunnen worden genomen.

Klik op de foto voor een persoonlijke introductie
Eva Teijsse Wessel Veelenturf  
eva@sv-hca.nl wessel@sv-hca.nl