Wij verwachten van trainers die bij de HCA trainen, dat zij zich commiteren aan onderstaande gedragsregels:

 1. Ik zorg voor een veilige omgeving. Ik schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Ik houd mij aan de veiligheidsnormen, en -eisen.
 2. Ik ken en handel naar de regels en richtlijnen. Ik zorg dat ik op de hoogte ben van de regels en richtlijnen én pas ze ook toe. Stel ook de sporters in staat om er meer over te weten te komen.
 3. Ik ben zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Ik vermeld alle relevante feiten bij de aanstelling als trainer, coach of begeleider.
 4. Ik ben bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid en misbruik mijn positie niet. Ik gebruik de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Ik onthoud mij van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, en aanrakingen en seksueel misbruik. Alle seksuele handelingen, – contacten en – relaties met minderjarigen zijn onder geen beding geoorloofd.
 5. Ik respecteer het privé-leven van de sporter. Ik dring niet verder in het privéleven van sporters in dan noodzakelijk is. Ik ga met respect om met de sporter en met ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals de kleedkamer, de douche of hotelkamer.
 6. Ik tast niemand in zijn waarde aan. Ik onthoud mij van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Ik maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Ik sluit niemand buiten en ben tolerant.
 7. Ik ben een voorbeeld voor anderen en onthoud mij van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in dis­ krediet wordt gebracht. Ik gedraag mij respectvol, ont- houd mij van grievende, en/ of beledigende opmerkingen.
 8. Ik neem geen gunsten, geschenken, diensten of ver­goedingen aan, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Als mij iets wordt aan- geboden om iets te doen of na te laten, meld ik dit aan het bestuur of de werkgever.
 9. Ik bied geen gunsten, geschenken, diensten of ver­goedingen aan, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport.
 10. Ik zie toe op naleving van regels en normen. Ik zie toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen.
 11. Ik ben open en alert op waarschuwingssignalen. Ik ben waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om signalen door te geven aan het bestuur of de werkgever, de vertrouwens(contact)persoon en/ of contact op te nemen met het vertrouwenspunt sport.
 12. Ik ben voorzichtig. Ik stel nooit informatie beschikbaar, die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Ik wed niet op de sport waar ik bij betrokken ben.
 13. Ik maak afspraken met jeugdteams dat er geen alcohol of drugs wordt gebruikt.
 
 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*