EHBO-ers gezocht!

Beste leden,

 
De volgende HCA avond is op 27 november 2021.
 
We zijn (als BGA)  laatst door de directie van de Jaap Eden gewezen op de te korten op EHBO gebied. Het invullen van alle trainingen en wedstrijdavonden van de BGA geeft helaas problemen zowel voor langebaan als marathon. De laatste categorie (marathon) heeft voor een deel oplossingen weten te vinden maar de langebaan wedstrijden zijn nog steeds een probleem, een probleem waar we wat mee moeten doen, dit geldt namelijk zowel voor de door de BGA georganiseerde langebaanwedstrijden als voor de door de HCA georganiseerde avonden.
 
De BGA is daarover druk bezig met de directie. Maar HCA huurt helaas vanaf dit jaar hierdoor alleen ijs en geen EHBO. Er wordt geprobeerd een oplossing voor ALLE wedstrijduren (ook HCA) te vinden maar zover is het nog niet.
Ik weet dat er onder onze leden veel mensen zijn met een EHBO diploma en/of verder opleiding op medisch gebied.
 
Natuurlijk begrijp ik dat u op de HCA avond lekker mee wilt doen aan de wedstrijd maar het is wel zaak dat we bij een calamiteit wel goed voor onze deelnemers (en ook u als zijnde lid) moeten kunnen zorgen. Ik hoop dat het mogelijk is dat we (en ik hoop voorlopig) dit probleem binnen onze eigen club kunnen oplossen. Ik begrijp het probleem van de JE directie en de BGA maar  laten we er gezamenlijk in ieder geval voor zorgen dat we de komende HCA avonden wei veilig  kunnen organiseren. Het zou fijn zijn als iemand voor een HCA avond aangeeft als EHBO – aanspreekpunt te willen fungeren,  we kunnen dan met een gerust hart de wedstrijd(en) houden en uiteraard zal het HCA bestuur u daar dankbaar voor zijn en de ervaring is natuurlijk dat er meestal niets of niet veel gebeurd maar ook die kleine mogelijkheid moeten we uitsluiten. Het gaat om de gezondheid van al onze leden van die avond.
We kunnen daar, in onderling overleg, best een kleinigheid tegenoverstellen.
 
Geen EHBO betekent in feite dat we zouden moeten besluiten geen wedstrijd te kunnen houden, Het bestuur voelt zich daar ook zo wie zo al niet fijn bij maar dat mag toch niet gebeuren. 
 
Nu de reden van mijn verzoek:
Wij kwamen daar pas op de eerste HCA avond achter en de dienstdoende TC heeft toen de EHBO gelijk gevraagd langer te blijven, hetgeen is gebeurd. Ik heb vervolgens het probleem voorgelegd bij de BGA.
Afgelopen zondagavond werd ik (opnieuw) hierover (telefonisch) benaderd door de dienstdoende scheidsrechter van die avond. Hij wilde de wedstrijd niet voortzetten toen de EHBO zich bij hem afmeldde. Er werd gelukkig uiteindelijk ad-hoc een oplossing gevonden doordat 2 rijders (deelnemers) zich aanmelden als EHBO en dus kon  de wedstrijd alsnog worden voortgezet.  (EHBO van de baan was ook toen beschikbaar tot  slechts 20.00 uur.)
Ik hoop op een aantal positieve reacties onder jullie en hopelijk kunnen we het probleem daarmee voorlopig op te lossen. We praten over nog ongeveer 7 avonden HCA. en hopelijk komt er een eerdere algehele oplossing.
Ik zou met jullie hulp ,samen met alle deelnemers, dankbaar zijn.
 
met vriendelijke groeten
Albert Gerritsen
voorzitter HCA
Over Albert Gerritsen 64 Artikelen
Albert is een manus van alles en doet enorm veel vrijwilligerswerk. Naast voorzitter van de HCA doet hij hetzelfde bij de Baancommissie, de kampeervereniging "De Golfbreker" en blaast hij driftig mee in de locale fanfare.