IJstijden en hedendaags klimaatbedrog

Ice Age HoloceneOptimumTemperature

Als je als schaatser of als iemand die graag geïnformeerd is echt iets wilt weten over het klimaat dan staat hieronder een link naar een videopresentatie van de Duitse wetenschapper Rolf Witzsche. Het filmpje duurt ongeveer 1,5 uur. Witzsche spreekt lastig te volgen Engels, maar is het kijken meer dan waard. Hij behandelt alle factoren en onderbouwt deze met grafieken over lange perioden. Dus niet wat huidige klimatisten doen, want die gebruiken alleen kortdurende perioden van ca. 100 jaar. Witzsche heeft berekend dat de nieuwe ijstijd rond ca. 2050 zal aanbreken. Het zal dan geleidelijk steeds kouder worden, totdat een groot deel van de aarde langzaam bedekt is met ijs. Klik hier voor de presentatie.

Er is ongeveer een cyclus van 41.000 jaar, waarvan 12.000 jaar een warmteperiode is. Bij ons is de warmteperiode vanaf ca. 10.000 v.Chr. geweest en die loopt nu ten einde.

Ice Age HoloceneOptimumTemperature

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het grote probleem met de propaganda die klimatisten naar buiten brengen is dat men niet gemakkelijk terug kan komen op eerdere beweringen. Want wanneer blijkt dat ze ongelijk krijgen, dan lopen zij het grote risico nooit meer geloofd te worden. Dat is hun dilemma straks. Helaas voor ons hebben wij miljarden dollars en euro´s uitgegeven aan een mythe, terwijl we ons hadden kunnen voorbereiden op deze nieuwe ijstijd voor de 7 miljard inwoners. Dat is de werkelijke catastrofe die ons boven het hoofd hangt.

Volgens de theorie van Earth Crust Displacement volgt er na elke ijstijd (na ca. 29.000 jaar) een cataclysme, zoals door Charles Hapgood en Albert Einstein uitgelegd. 

Ze zagen de aardkorst als een bovenlaag die zwom in een zee van magma in de aarde. Bij een opbouw van ijs en het gewicht daarvan verschuift de aardkorst in een rap tempo, waardoor regio die voorheen gematigd waren opeens binnen de poolcirkel komen. Een temperatuurverschil van wel 30 graden. Gelijktijdig veroorzaakt deze cataclysme vulkaanuitbarstingen, aardbevingen en tsunami´s over de hele wereld.

Klik hier voor het artikel Theories on Crustal Displacement van Hapgood en Einstein.

De oorsprong van deze ijstijd wordt gezien als een verandering in de precessie, dus een verandering in het rondtollen van de aarde, de zogenoemde wobbel, waarbij een verschil van 13 graden leidt tot ijstijden.

Uit de geologische strata is gebleken dat ijstijden over de afgelopen 5 miljoen jaar normaler zijn dan warmteperioden zoals onderstaande grafieken duidelijk laten zien.

global temperatures

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ice ages

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO2-verhoging of -verlaging blijk altijd het gevolg te zijn van klimaatverandering en dus nooit de oorzaak. Dat klopt natuurlijk ook, omdat opwarming en afkoeling van de aarde altijd hebben plaatsgevonden en de mens pas sinds de 19e eeuw meer CO2 is gaan produceren. Wat klimatisten beweren zien we niet terug in de lange-termijn-grafieken.

Vostok CO2 550x593

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met andere woorden, de klimatisten bedrijven nepwetenschap gevoed met een enorme propaganda, gesteund door politici en overheden met een eigen agenda.

 

Naschrift

Wat natuurijs betreft hoeven we dus helemaal geen warmere winters te verwachten; alleen normale schommelingen van zachte en strenge winters.

 

Over Jaap van der Spek 0 Artikelen
Vanaf 1972 op de ijsbaan te vinden. Eerst als wedstrijdschaatser, daarna 12 jaar als redateur/opmaker van de Op Uw Plaatsen, 10 jaar als trainer op de ZA2 en al weer een behoorlijk poosje als website beheerder. In het dagelijks leven eigenaar van een softwarebedrijf, echtgenoot van Carla en vader van 2 kids, Lisa en Jasper.