Nieuwe Site layout

AMSTERDAM – Zoals jullie zien is de site vernieuwd. Dit was nodig omdat de software waar de site op draait nodig moest worden bijgewerkt naar een nieuwere versie. En zoals je ziet was dit een grote update. Tegelijk is gezocht naar een lay-out die wat meer een visuele gebruikerservaring geeft.
Omdat niet alle modules van de oude site nog beschikbaar waren, wijkt de lay-out of de geruikerservaring iets af van de lay-out zoals die er uit zag. Toch heb ik er alle vertrouwen in dat iedereen weer snel zijn of haar weg zal vinden.

De site opent momenteel nog wat traag, maar daar wordt aan gewerkt. Laat eens weten hoe je de nieuwe lay-out vindt!

Over Jaap van der Spek 0 Artikelen
Vanaf 1972 op de ijsbaan te vinden. Eerst als wedstrijdschaatser, daarna 12 jaar als redateur/opmaker van de Op Uw Plaatsen, 10 jaar als trainer op de ZA2 en al weer een behoorlijk poosje als website beheerder. In het dagelijks leven eigenaar van een softwarebedrijf, echtgenoot van Carla en vader van 2 kids, Lisa en Jasper.