Terugblik en vooruitblik van uw voorzitter op 30 december 2016

Laatste zaterdag:
Het jaar zit er weer bijna op. Morgen nog even jeugdschaatsen en vergeet niet ons trainingsuur op de zaterdag voor deze keer van 8.10 uur tot 9.15 uur. U heeft ongetwijfeld op Facebook gezien hoe gezellig het afgelopen zaterdag was, maar er kunnen nog wel wat mensen bij hoor !!! Dus schroom niet de laatste training van 2016 te komen.

Kleding:
De kleding werd voorheen door Kaja Oehler besteld. De vorige winter is dat veranderd. We hebben afgelopen zomer Hyro Sports opdracht gegeven om het ontwerp (opnieuw) te maken, zodat we konden bestellen, maar het bestuur heeft verzuimd gelijk ook daarna een bestelling te plaatsen.

Uiteraard is dat alsnog gebeurd. Hyro Sports (Albert Jan) heeft ondertussen de nog aanwezige voorraad (gekregen van Kaja) op volgorde van binnenkomst aan de leden uitgegeven. Hij heeft van alle maten 1 exemplaar achter gehouden zodat iedereen in de winkel bij een bestelling de juiste maat kan passen.

Vraag bij het bestellen in de winkel of via telefoon even naar Albert Jan of Johan; zij zijn op de hoogte van de afspraken en werkwijze. Ik begrijp dat het niet altijd goed loopt. Hoeft u niet te passen? Mail dan naar albertjan@hyro.nl voor een juiste bestelling en afhandeling, maar even langsgaan is natuurlijk het beste. De exacte prijzen zijn nog niet bekend; die zullen we z.s.m. vermelden op de site. Het bestuur hoopt dat de bestelling z.s.m. binnenkomt en excuses voor de voor sommigen langere wachttijd.

Jaap Edenbaan:
Ondertussen is er het afgelopen jaar natuurlijk met de baan wel het een en ander gebeurd; we schaatsen wel weer en ook volgend jaar garandeert men schaatsplezier. Hoe, waar en wat? Dat horen we in de loop van januari, wanneer de Gemeente hieromtrent een beslissing hoopt te nemen. Natuurlijk zijn er nog steeds problemen met de leidingen, maar men gaat deze week een aantal plekken extra controleren/aanpakken. Ik weet dat men er druk mee bezig is, maar bepaalde zaken zijn ook voor de ijsmeesters anders dan voorheen.

Interclubs:
De uitnodigingen hiervoor zijn niet altijd op de juiste plek aangekomen. Wij werken er hard aan dit anders te organiseren. Het is de bedoeling daarbij, afhankelijk van de categorieën, ieder een keer aan de beurt te laten komen bij een interclub op een andere baan.

28 januari is onze “ eigen” interclub.
We gaan op 3 januari heel vroeg in de morgen naar Den Haag voor de interclub van Lansingerland. Het team is ondertussen compleet.
We hebben daarnaast nog een uitnodiging eind januari voor de Theo Wals interclub in Enschede.
Eerdaags gaan ook hiervoor allerlei uitnodigingen de deur uit. Wij hopen als bestuur dat wij bij al deze interclubs op u kunnen rekenen.
Denk niet “oh wat vroeg!” of “oh wat ver!“ Het is best leuk eens elders in het land te rijden en ik spreek uit een rijke historie op dat gebied, kan ik u verzekeren.

Trainingen:
Afgelopen jaar hebben wij een uitgebreide enquête gehouden onder onze leden. We hebben totaal een 30/35 tal reacties binnengekregen en uiteraard ook besproken. Gelukkig waren er velen positief, maar er waren ook een paar kritische opmerkingen. Het is fijn dat de mensen deze feedback wilden geven, maar (ver)wacht u vooral niet op korte termijn weer een enquête.

Meldt of mail het bestuur wanneer er u iets vooral qua training of groep dwars zit. Wij kunnen niet overal wat aan doen maar kunnen dat wel proberen of in ieder geval zaken verhelderen.

 

Rest mij u namens het voltallige bestuur een prettige jaarwisseling en een gezellig, gezond en mooi 2017 toe te wensen.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Albert Gerritsen

Voorzitter

Over Jaap van der Spek 0 Artikelen
Vanaf 1972 op de ijsbaan te vinden. Eerst als wedstrijdschaatser, daarna 12 jaar als redateur/opmaker van de Op Uw Plaatsen, 10 jaar als trainer op de ZA2 en al weer een behoorlijk poosje als website beheerder. In het dagelijks leven eigenaar van een softwarebedrijf, echtgenoot van Carla en vader van 2 kids, Lisa en Jasper.