Zomeractiviteiten en ander nieuws

Wie denkt er bij deze temperatuur nou aan schaatsen ? Zeker HCA leden die gedurende de zomer zich voorbereiden op een mooie winter met veel mooi ijs en geen corona.  Bij genoeg belangstelling van ieder gaan de trainingen op maandag en woensdag trouwens zo veel mogelijk gewoon door!

Shorttrack

Het “shorttracken” op het zomerijs van de Jaap Edenbaan is ook door veel HCA leden benut.
Straks in het “voorseizoen” voordat de 400 meter baan opengaat is er misschien nog een beetje ruimte om 5 weekjes op de ijzers te vervolgen, maar anders is er natuurlijk de mogelijkheid om een abonnement te nemen voor het reguliere seizoen. De BGA is druk bezig om uitbreiding van ijs te verkrijgen maar dat is niet zo makkelijk, we houden u op de hoogte en geef u anders gewoon op bij Gerrit Swartsenburg (g.swartsenburg@upcmail.nl ) u bent dan in ieder geval bekend bij hem over uw wensen wat betreft de shorttrack.

400 meterbaan

Dit jaar gaat de baan open op 8 oktober een weekje eerder dan gebruikelijk reden is dat hij ook een weekje eerder dichtgaat. Volgend jaar zomer wordt de vloer van de 400 meterbaan vernieuwd en als alles goed gaat dan gaat de baan dan in oktober weer open, gerenoveerd en al.

Contributie

De contributie blijft ongewijzigd voor komend jaar, dit met het voorbehoud dat de ALV (u dus) daar op 15 september mee akkoord gaat. Helaas lukte een eerdere mogelijkheid qua datum niet.
Ook afgelopen jaar is er door de corona abonnementsgeld terug gekomen via de JE baan waar wij gelukkig voor een aantal nog wel trainingen konden inpassen met behulp van een aantal trainers hier is wisselend gebruik van gemaakt. Er is dus best ruimte om extra wedstrijd(en)  aan te bieden in Leeuwarden (of evt. Hoorn). We hebben dan ook al in ieder geval met de baan Leeuwarden (weer) afgesproken om 1 of 2 x op bezoek te komen en daar een mooie wedstrijd te houden naast de reguliere HCA clubavonden uiteraard op onze eigen JE baan. 

Ik hoop dat u daar dan ook allen enthousiast gebruik van zult maken.
Afgelopen jaar was er, misschien door de corona, nog wel eens ruimte tijdens de clubavond. Het afgelopen jaar hebben we daarbij en daardoor wel wat alternatieve wedstrijdonderdelen kunnen beproeven en dat werd best goed ontvangen en gaan we dus voortzetten.

CAPS

De mooie caps op de helmen die u afgelopen jaar zeker wel eens voor bij hebt zien komen afgelopen seizoen kunt u bij het nieuwe seizoen gratis verkrijgen bij één van de bestuursleden. We gaan nog even kijken hoe we dat handig aan iedereen die een helm heeft tijdig kunnen uitreiken. We gaan daarvoor nog even met Jaap vd Spek kijken of we dit handig op de site kunnen zetten.
Ik neem aan dat het gaat lukken en dan heeft u meteen weer een reden om even op de site te verblijven. De caps zijn er voor alle leden van de HCA, een helm is wel gebleken is een zeer verstandig attribuut op ook de 400 m baan en mooi capje hoort daar dan natuurlijk bij !!

15 september 2022 Jaarvergadering HCA in “Boven Nul”

Het hangt even af van het al dan niet open zijn van de “JAAP” hoe we dit verder gaan invullen, u hoort daar nog van maar de datum staat vast.

Trainingen starten op 8 oktober

Indien u wensen heeft voor bepaalde uren anders dan afgelopen jaar geef u dit door op de gebruikelijke manier op het formulier wat u van Bart Postma heeft ontvangen. Wil je op een aan Bart opgegeven uur bij een andere groep trainen geef dit dan even door aan het wedstrijdsecretariaat via wedstrijdsecretariaat@sv-hca.nl. Zij gaan namelijk aan de hand van de aanvragen de diverse groepen weer samenstellen en kijken daarbij natuurlijk veelal naar de jaren ervoor.

Voor dit moment rest mij verder u een prettige vakantie toe te wensen, veel mooi weer veel trainingsplezier en veel rust als voorbereiding op het nieuwe seizoen, ook zeer belangrijk, maar weest u vooral voorzichtig bij de activiteiten  tegenwoordig op de fiets maar ook op de skeelers zit een ongelukje en pech in een klein hoekje.
Dit is afgelopen week wel weer gebleken bij een skeelertraining in Baambrugge. Thomas Landman beterschap !!

Albert Gerritsen
voorzitter

Over Albert Gerritsen 55 Artikelen
Albert is een manus van alles en doet enorm veel vrijwilligerswerk. Naast voorzitter van de HCA doet hij hetzelfde bij de Baancommissie, de kampeervereniging "De Golfbreker" en blaast hij driftig mee in de locale fanfare.