Informatie Landelijke Marathon Masters

Aanwijsplaatsen_Martahon_Masters_2011-2012

Het betreft regels voor selectie voor landelijke wedstrijden en NK’s, beennummers en de verdeling per regio.

MASTERS 1:

Met landelijke wedstrijden voor Masters zijn de afgelopen seizoenen meerdere ervaringen opgedaan. Samenvattend kwam er een grote behoefte aan duidelijkheid met betrekking tot selectie van deelnemers aan de landelijke wedstrijden naar voren. Bovendien werd voor organisatoren en jury de noodzaak duidelijk van eenvoudiger werken met betrekking tot inschrijven, jureren en leiden van de wedstrijden.

 

Sectiebestuur Marathon en Bondsbureau hebben daartoe nieuwe kaders voorbereid die intussen zijn vastgesteld door Ledenraad en KNSB.

Voor de selectie van deelnemers is een regeling vastgesteld die is opgenomen in het wedstrijdreglement (artikel 418, lid 6)

Om een goede en efficiënte uitvoering mogelijk te maken is een uniform stelsel van beennummers ingevoerd.

 

SELECTIE MASTERS VOOR LANDELIJKE WEDSTRIJDEN

De selectie van Masters voor landelijke wedstrijden op Kunstijs en op Natuurijs, en het NK Natuurijs geschiedt op basis van de regionale competities Masters 1.

De GTC’s hebben de gelegenheid om voor bijzondere gevallen (maximaal 3) afwijkend van de regionale competities aan te wijzen. Het volgende is in het nationale wedstrijdreglement opgenomen:

Voor de beschikbare plaatsen wijst:

  • elke GTC 3 rijders aan op zelf te bepalen wijze;
  • de volgende deelnemers komen uit het klassement Masters 1 van de regionale competities Zuid, West (6-banen M1) en NoordOost; 1 week voorafgaand aan de wedstrijd.
  • De verdeling van aantallen geschiedt vanuit het Bondsbureau op basis van de aantallen marathonlicenties in de regio’s.
  • Voor de NK’s op Kunst en Natuurijs, de Klassiekers op natuurijs en de Nationale wedstrijden op kunstijs, is de stand in de regio wedstrijden bepalend, daarna wijzen de GTC’s de gewestelijke rijders aan. De selectie voor de landelijke Master 1 wedstrijden wordt 7 werkdagen van te voren bepaald, aan de hand van de stand in de ‘genoemde regio competities. De uitwerking kunt u lezen in het bijgevoegde Excel bestand.

 

Om een en ander ook efficiënt te kunnen uitvoeren is besloten tot een uniforme en centraal eenvoudig te registreren invoering van beennummers.

LANDELIJKE BEENNUMMERS MASTERS 2011-2012

Voor de Masters 1 worden in de regionale competities nieuwe beennummers ingevoerd:

Uitgegaan wordt van de regionale competities Zuid, West (6-banen), Noordoost

voor Zuid nummers 151-200, voor West nummers 1-150, voor Noordoost nummers 201-299

de aanschaf van de nummers voor beide benen is geregeld via de contactpersonen uitgifte beennummers van deze regionale competities

bij opname in de categorie M1 – nu en in de toekomst – hoort de verstrekking cq aanschaf van de twee nummers

Na de inschrijvingen in deze competities wordt door Bondsbureau het bestand Masters1 gemaakt dat ter beschikking staat voor de systeembeheerders. Op die wijze kan het bestand mede voor wedstrijden FlevObokaal M1, SNK wedstrijden natuurijs Masters, GK’s natuurijswedstrijden Masters worden gebruikt.

Werkwijze van inschrijving

Deelnemers staan op basis van de verdeling automatisch op de startlijst 48 uur voor aanvang van de wedstrijd; deelnemers dienen zich aan te melden c.q. een bevestiging te geven, 24 uur voor aanvang wordt de startlijst openbaar op de website van de KNSB.

P.S. Ter voorkoming van misverstand, de inschrijvingen voor het ONK Masters en voor de Grand Prix Masters staan open voor alle Masters (M1, M2, M3).

Aanwijsplaatsen_Martahon_Masters_2011-2012

 

 

 

 

Over Jaap van der Spek 0 Artikelen
Vanaf 1972 op de ijsbaan te vinden. Eerst als wedstrijdschaatser, daarna 12 jaar als redateur/opmaker van de Op Uw Plaatsen, 10 jaar als trainer op de ZA2 en al weer een behoorlijk poosje als website beheerder. In het dagelijks leven eigenaar van een softwarebedrijf, echtgenoot van Carla en vader van 2 kids, Lisa en Jasper.