Winter 2010-2011 belooft koud te gaan verlopen

Volgens sommige deskundige uit Polen moet Europa zich schrap gaan zetten voor een te koude winter. Ze beweren zelfs dat de aankomende winter één van de koudste zal gaan worden van de afgelopen millennium. De bevriezing van het continent zou nauw gerelateerd zijn aan het feit, dat de stromingen in de oceaan genaamd golfstroom, beduidend lager is dan de voorafgaande jaren. Dit betekent, dat het continent niet of nauwelijks zal opwarmen. De warme stroom is niet langer in staat om de kou te compenseren, die vanuit Antarctica komt. Volgens een deskundige van het Poolse Instituut voor Meteorologie zijn de wijzigingen nu al duidelijk zichtbaar in de Scandinavische landen.

“Als de golfstroom volledig verdwijnt, zal Europa worden geconfronteerd met een ijstijd en in Scandinavië kunnen enorme ijsbergen voor gaan komen,” concludeert de deskundige. Sommige wetenschappers zien de olieramp ramp van 22 april, die werd veroorzaakt door het Deepwater Horizon offshore boorinstallatie, als een reden voor de vertraging van golfstroom. Tussen de 600.000 en 760.000 ton ruwe olie belandde in de oceaan van eind april tot eind juli van dit jaar. Andere internationale expert zijn van mening, dat het nu te voorbarig is om te zeggen dat de golfstroom is vertraagd. NASA oceanograaf Josh Willis had voordien aangetoond, dat door de opwarming van de aarde de oceaan juist sterker en warmer is geworden in de afgelopen jaren.

De eerste patronen van december tot maart
Afgelopen winter werd ondanks een sterke El Nino een erg koude winter. In sommige gebieden werd het zelfs de koudste winter ooit en met name in het noordelijk halfrond. Een sterke La Nina van de afgelopen zomer zorgde voor extreme temperaturen (zelfs record temperaturen) waar het in de afgelopen winter het koudst was. Andere gebieden hadden een record koele zomer. De afwijkingen waren niet zozeer een zaak van uitersten maar hadden meer te maken met een standvastig patroon van de vastgelopen straalstroom. Standvastigheid is een kenmerk van lage zonnevlekken. De laatste jaren hebben veel standvastigheid gezien in de seizoenen. Sterke El Ninos en La Ninas hadden ook de neiging om hogere standvastigheid tentoon te spreiden.

Hoe zit het met deze winter? Een sterke La Nina, koude PDO, warme Atlantische Oceaan AMO, QBO, de overstap naar het westen en een nog steeds lage zonne-energie stellen de volgende:

PDO
= Pacific Oscillatie “schommeling” decadale
AMO =Atlantische Multi-decadale Oscillatie = Natuurlijke variatie van de zeewatertemperatuur in de Atlantische Oceaan. Van belang voor de vorming van tropische stormen en hurricanes in dit gebied.
QBO = Quasi-Biennial Oscillation: een bijna twee-jaarlijkse fluctuatie in de wind hoog in de atmosfeer

 

De oppervlaktetemperatuur extremen voor februari/maart:

De winter (december/januari en februari/maart) voor de Verenigde Staten.
Voor de VS betekent dit een koude winter en vooral voor de bovenste helft van het Midwesten, waarschijnlijk zware sneeuwval in het noordwesten, Rocky Mountains, Northern Plains, noorden van New York en New England met kans op enkele sneeuwstormen.

De winter (december/januari en februari/maart) voor Europa
Zijn we nu aanbeland bij Europa: Volgens de kaarten, die momenteel beschikbaar zijn (zie hierboven) kunnen we ons opmaken voor een koude winter. December en januari zullen na verwachting iets te koud gaan verlopen, maar februari en maart zullen 1.75 graden te koud gaan verlopen volgens de modellen nu.

Dit zou kunnen betekenen, dat er meer sneeuw en kou komt voor Groot-Brittannië en uiteindelijk een groot deel van Europa. Het einde van de winter ziet er erg goed en koud uit voor de winterliefhebbers in Europa en West-Azië, terwijl in het westen van de Verenigde Staten de winter lijkt terug te trekken. Blokkades zoals afgelopen winter in het Arctische/Noord-Atlantische Oceaan lijken aankomende winter wederom een belangrijke rol te gaan spelen. Kortom spannend en afwachten, dit is natuurlijk wel een verwachting. Dit wil niet zeggen dat het daadwerkelijk uit zal gaan komen.

Over Jaap van der Spek 0 Artikelen
Vanaf 1972 op de ijsbaan te vinden. Eerst als wedstrijdschaatser, daarna 12 jaar als redateur/opmaker van de Op Uw Plaatsen, 10 jaar als trainer op de ZA2 en al weer een behoorlijk poosje als website beheerder. In het dagelijks leven eigenaar van een softwarebedrijf, echtgenoot van Carla en vader van 2 kids, Lisa en Jasper.