Annette Gerritsen Twitteraar van het Jaar 2010

Het zal ongetwijfeld niet haar mooiste prijs van 2010 zijn, maar het geeft wel aan dat de Twittervolgers van Annette Gerritsen de manier waarop ze met hen communiceert zeer waarderen. Met maar liefst 40,72% van de stemmen is ze gekozen tot Twitteraar van het Jaar in de categorie Sport. Zie https://www.twitteraarvanhetjaar.nl/

Over Jaap van der Spek 0 Artikelen
Vanaf 1972 op de ijsbaan te vinden. Eerst als wedstrijdschaatser, daarna 12 jaar als redateur/opmaker van de Op Uw Plaatsen, 10 jaar als trainer op de ZA2 en al weer een behoorlijk poosje als website beheerder. In het dagelijks leven eigenaar van een softwarebedrijf, echtgenoot van Carla en vader van 2 kids, Lisa en Jasper.