Contributie en zomertraining

We staan aan het begin van de zomervakantie, ik begin dan ook met iedereen een prettige vakantie toe te wensen, deze zal in vele gevallen anders zijn dan dat van te voren misschien gepland was. Alle corona ellende heeft toch wel een stempel gedrukt op het eerste halfjaar. Gelukkig zijn we alweer volop aan het trainen op de maandag en woensdag.
Maandag bij Willem Heikoop (volwassene) en Bertus Blok (jeugd) en op de woensdag in het bos bij Henk Veen de volwassene en de jeugd bij Ans en Danielle. 
In principe gaan de trainingen door tenzij ! ..en dat tenzij hangt af van de aanwezigheid van het aantal deelnemers. De trainers zullen hieromtrent wekelijks wel kijken en aangeven of en wanneer er een weekje tussen uit gaat vallen of juist niet.
Het bestuur is kort geleden bij elkaar geweest en we gaan rond eind juli de stukken voor de vergadering aan u toe sturen. We gaan kijken waar ergens in september wij nog een algemene vergadering kunnen in plannen. We zijn optimistisch en hopen dat corona geen roet in het eten gooit. 
 
Bart Postma zal eind juli weer de contributie gaan incasseren en deze blijft zoals we op de laatste bestuursvergadering voorlopig hebben besloten ongewijzigd.
De begroting van de penningmeester gaf geen aanleiding tot een andere beslissing.
Het kan zijn dat het virus de kop weer opsteekt en er andere maatregelen genomen gaan  worden anders dan gewoon een seizoensopening ergens begin oktober. In dat geval zal bij langdurig niet kunnen schaatsen bekeken worden of en hoe de contributie dient te worden aangepast aan de verminderde trainingsmomenten op onze JE baan.
 
Ik denk dat we voorlopig optimistisch moeten blijven en er vanuit moeten gaan dat de goede lijn zich blijft voortzetten. Uiteraard houden wij u op de hoogte over de Algemene ledenvergadering en misschien kunnen we het nieuwe seizoen ook weer eens gezellig met iets beginnen voor onze onbetaalbare vrijwiligers.
 
Namens het voltallige bestuur van de HCA wens ik u een fijne vakantie waar dan ook in Nederland of toch het buitenland maar doe vooral voorzichtig.
 
met vriendelijke groeten,
Albert Gerritsen
voorzitter.
 
VAST NOTEREN: De 111 ronden van de HCA zal hopelijk kunnen plaatsvinden op 13 november 2020.
Over Albert Gerritsen 52 Artikelen
Albert is een manus van alles en doet enorm veel vrijwilligerswerk. Naast voorzitter van de HCA doet hij hetzelfde bij de Baancommissie, de kampeervereniging "De Golfbreker" en blaast hij driftig mee in de locale fanfare.