Jaarvergadering op 28 september in Boven Nul

Op 28 september 2021 willen wij onze jaarlijkse ledenvergadering houden in Boven Nul op de Jaap Edenbaan. De aanvang is 20.00 uur.
Er is weer wat meer mogelijk dus we hopen op een goede opkomst.
Onze secretaris heeft alle wetenswaardigheden samengevoegd. Het was dit keer een bescheiden hoeveelheid aan verslagen door het corona seizoen.
Het was wat dat betreft in alle opzichten een mager jaar qua activiteiten maar we hebben  geschaatst en dat is het belangrijkste, we gaan zoals gezegd kijken wat we in het komende seizoen gezamenlijk extra kunnen organiseren.
We rekenen dan wel op uw deelname.
 
met vriendelijke groeten
Albert Gerritsen
voorzitter
 

HCA Algemene ledenvergadering 28-9-2021

Agenda

 1. Opening 20.00 uur door de voorzitter
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Verslag algemene ledenvergadering 24-9-2020
 4. Jaarverslag secretariaat
 5. Jaarverslag wedstrijd secretariaat
 6. Jaarverslag jeugdschaatsen
 7. Verslag Zomertrainingen op Jaap Eden baan en op de Bosbaan
 8. Verslag website
 9. Financieel verslag penningmeester
 10. Begroting seizoen 2021 – 2022
 11. Vast stellen contributie 2021 – 2022
 12. Verslag kascontrole – Thad van der Bruggen en Taeke Postma, er zal ook een nieuw lid toe moeten treden tot de kascontrolecommissie (Thad is aftredend). WIE? Aanmelden kan nu al bij de secretaris.
 13. Bestuur verkiezingen:aftredend en herkiesbaar Albert Gerritsen (voorzitter)
  (NB:Verder in 2022 Willem Heikoop en in 2023 Minke Valk)
  1. Voorstel nieuw bestuurslid: ons trouwe lid Udo Meijer blijft uiteraard als trainer aan de HCA verbonden maar wil graag zijn bestuursfunctie na zoveel jaar overdragen, hij heeft zelf actie ondernomen en heeft Janneke Breeuwsma bereid gevonden zijn plaats in het bestuur over te nemen. Afgelopen bestuursvergadering (voor het eerst weer gezamenlijk) hebben wij Janneke al verwelkomt maar uiteraard dient dit nog formeel door de vergadering te worden bekrachtigd. Het bestuur is verheugd met haar aanmelding en dragen haar graag voor als nieuw bestuurslid.
  2. Eventueel andere gegadigden kunnen zich tot 25 augustus  aanmelden bij onze secretaris Willem Heikoop.
 14. Algemeen
 15. Rondvraag        
 16. Sluiting
 17. Verkoop loten grote club actie
 18. Drankje (indien mogelijk)

Ad. 3 Verslag Jaarvergadering 24-9-2020.  Locatie Boven Nul (Jaap Edenbaan)

Aanwezig: Albert Gerritsen, Willem Heikoop, Josje Boersma-Heikoop, Minke Valk, Taeke Postma, Thad van der Bruggen, Udo Meijer, Jaap van der Spek, Jeannette Piet, Peter Tijsen, Liza van der spek, Els Koopman, Els van der Griend, Bertus Blok, Jaap van Staveren, Carla van der Spek, Danielle Leijen, Michiel van Laar, Niels Commandeur, Han van Tol, Ans Gerritsen,

Afgemeld: Vera van Wijnbergen, Bart Postma, Eva Teijsse, Henk Veen, Rogier Koopman

Opmerkingen agenda

 1. Opening Voorzitter en uitleg corona protocol Jaap Eden baan
 2. Geen opmerkingen
 3. Geen opmerkingen
 4. Geen opmerkingen
 5. Geen opmerkingen
 6. Geen opmerkingen
 7. Er doen veel veteranen mee met de marathon
 8. Jaap wordt door Albert bedankt voor zijn inzet van de website
 9. Minke geeft uitleg, en bedankt Bart voor het vele werk inzake de incasso en leden administratie.
 10. Geen opmerkingen
 11. Geen opmerkingen
 12. Kleding admiratie geeft wat problemen, oorzaak slechte en late aanlevering van lijsten en facturen van HyroSports
 13. Geen opmerkingen
 14. Geen opmerkingen
 15. Peter, Mondkapjes? Nu nog niet van toepassing.
 16. 21.10 uur Einde vergadering

Ad 4. Jaar verslag secretariaat 2020 – 2021

Beste Leden, Ook dit seizoen een moeilijk jaar bijna of geen persoonlijk contact. Bellen en via de mail en app besprekingen. We zijn als bestuur maar 1 keer bij elkaar geweest (helaas)

Mijn dank gaat deze keer vooral uit naar Henk Veen, Albert Gerritsen en naar de medewerkers van de Jaap Eden baan welke het voor ons als leden toch mogelijk hebben gemaakt dat we (gewoon) konden schaatsen.

Hopelijk dat we begin Oktober gewoon met wat kleine aanpassingen toch weer het ijs op kunnen.

Ad 5. Jaar verslag wedstrijd secretariaat,

Helaas waren er dit jaar geen wedstrijden.  Er werden een paar onofficiële wedstrijdjes gereden op de JE baan, dit met dank aan de directie.

Ad 7. Zomertraining 2021:  Maandag Bertus en Willem)

De zomertraining is dit jaar gestart op 31 Mei met een groep van 12 personen die het hele seizoen bijna in dezelfde  samenstelling aan de trainingen hebben deelgenomen, er was voor een ieder wel iets te leren op de zomertraining welke altijd heel gezellig en los aanvoelde niets moet en bijna alles moet (mag) wat binnen je eigen mogelijkheden ligt. Voor volgend jaar is er nog plek om aan te sluiten.

Voor een impressie van de trainingen kijk eens op de website waar een paar leuke filmpjes staan. 

Wij kijken uit naar de resultaten van deze trainingen, zullen deze ook op het ijs merkbaar zijn ?

Bertus en Willem

Bostraining Bosbaan:

Een beperkt aantal leden zijn ook in het  Amsterdamse Bos aanwezig geweest bij de trainingen  van Ans, Danielle en Henk. Helaas kan de opkomst daar nog veel beter. Ouders die hun kind brengen bij Ans en Danielle kunnen op de trainingsschoenen zo mee met Henk Veen dus vervelen is geen noodzaak.

Namens de “bostrainers”.!

Ad 8. Website

De website werd weer netjes en goed bijgehouden door ons lid Jaap van der Spek, er was op schaatsgebied en wedstrijden natuurlijk niet veel te melden maar er was gelukkig wel wat overig nieuws te melden.

Over Albert Gerritsen 58 Artikelen
Albert is een manus van alles en doet enorm veel vrijwilligerswerk. Naast voorzitter van de HCA doet hij hetzelfde bij de Baancommissie, de kampeervereniging "De Golfbreker" en blaast hij driftig mee in de locale fanfare.