HCA Nieuwsbrief mei 2024

Logo HCAnieuwsbrief transparant

Beste leden,

Ik hoop dat u het afgelopen seizoen ondanks het “mindere” weer toch fijn uw rondjes heeft kunnen schaatsen o.l.v. onze trainers en samen met andere leden uit de groep.

Ik hoop dat u volgend jaar ook weer van de partij kunt en zal zijn, bij alle drukte en uw werkzaamheden is het fijn om ook één of meerdere uren lekker te ontspannen. Indien dat het geval is hoeft u op dit moment nog niets te doen dan U lekker voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Wij gaan er vanuit dat u het nieuwe seizoen op dezelfde uren wilt blijven schaatsen als afgelopen seizoen, zo niet geef dat dan even door aan  

ledenadministratie@sv-hca.nl

Opzegging:
Het kan zijn dat U om welke reden dan ook geen lid wilt blijven van de HCA omdat U stopt of omdat U b.v. gaat verhuizen.. We zouden dat uiteraard jammer vinden maar we horen bij uw bericht dan ook graag even de reden van uw opzegging.

De opzegging dient dan wel voor 1 juni bij ons binnen te zijn zodat de HCA uw afmelding tijdig, voor 1 juni, kan doorgeven aan de KNSB. Een te late afmelding betekent dat het lidmaatschap bij de KNSB doorloopt waar kosten aan verbonden zijn.

De opzegging mailen aan : ledenadministratie@sv-hca.nl

Informatie nieuw seizoen:

De Jaap Edenbaan gaat weer open op 12 oktober 2024 en het parkeertarief schijnt nu echt omlaag te gaan voor de eerste uren.

Even ter voorkoming van misverstanden.

Trainer Rogier Koopman gaf aan mij nog even door dat de training op de maandag bij de JE baan begint om 19.15 uur i.p.v. 19.00 uur. Dit i.v.m. het betaald parkeren tot 19.00 uur.

Ik wens u een fijne zomer en  natuurlijk een heel fijne vakantie toe.

namens het bestuur, Albert Gerritsen.

Over Jaap van der Spek 0 Artikelen
Vanaf 1972 op de ijsbaan te vinden. Eerst als wedstrijdschaatser, daarna 12 jaar als redateur/opmaker van de Op Uw Plaatsen, 10 jaar als trainer op de ZA2 en al weer een behoorlijk poosje als website beheerder. In het dagelijks leven eigenaar van een softwarebedrijf, echtgenoot van Carla en vader van 2 kids, Lisa en Jasper.