Nieuwsbrief BGA 16 dec 2021

Geachte besturen van de BGA-verenigingen,

Onze laatste nieuwsbrief dateert van 1 december 2021 en ging over de gevolgen voor onze abonnementhouders op de Jaap Edenbaan als gevolg van de corona-maatregelen. Het is heel jammerdat de situatie rondom het corona-virus onvoldoende is verbeterd om versoepelingen in te kunnen voeren. Het kabinet heeft om die reden, zo bleek tijdens de persconferentie van afgelopen dinsdag, geen ruimte voor versoepelingen gezien. Integendeel, de bestaande maatregelen inclusief lockdown om 17.00 uur worden verlengd tot en met 14 januari 2022.

Avondlockdown-informatie voor verenigingsleden

Dat betekent dat de beperkingen voor de abonnementhouders, uw leden, worden voortgezet. Daarover en over de gevolgen van Kerstvakantie hebben wij afspraken gemaakt met de directie van de Jaap Edenbaan. Die afspraken zijn hieronder weergegeven.

1. IJsrooster

 1. Voor de periode t/m vrijdag 24 december 16.50 uur geldt verlenging van het huidige rooster
 2. In de periode zaterdag 25 december 2021 tot en met vrijdag 7 januari 2022 geldt een aangepast kerstvakantierooster.
  1. Kerst

   1. Zaterdag 25 december, 1e kerstdag, is de ijsbaan geopend tussen 11.00 en 16.50 uur
   2. Zondag 26 december, 2e kerstdag, is de ijsbaan geopend tussen 09.30 en 16.50 uur
  2. Door de week (maandag 27 t/m vrijdag 31 december 2021 + maandag 3 t/m vrijdag 7 januari 2022) is de ijsbaan geopend voor publiek tussen:
   1. 07.30-08.45 uur

    Let op: het ijs is tussen 08.45 uur en 13.00 uur gereserveerd en dus niet beschikbaar voor publiek!
   2. 13.00-14.45 uur
   3. 15.00-16.30 uur
  3. Nieuwjaar

   1. Zaterdag 1 januari 2022 is de ijsbaan geopend tussen 11.00 en 16.50 uur
 3. Vanaf zondag 2 januari 2022 geldt dan weer de voortzetting van het bestaande ijsrooster
 4. Alle beschikbare tijden zijn op de website van Jaap Eden te vinden als je je bezoek gaat registreren.

2. Entree

 1. Voor de periode tot en met 14 januari 2022 geldt een verlenging van de bestaande maatregelen voor de verenigingsleden:
  1. Aan het einde van het seizoen ontvangen de verenigingsleden ook voor deze periode restitutie voor de gemiste trainingsuren
  1. Voor de komende periode kunnen verenigingsleden wederom tegen 50% korting een speciale 3-rittenkaart aanschaffen (www.jaapeden.nl/3- rittenkaart), waarmee op publieksuren geschaatst kan worden.

  2. Verenigingsleden krijgen de eerste optie om online hun bezoek te reserveren. Indien een schaatsblok 48-uur voorafgaand niet gevuld is worden de resterende plekken alsnog beschikbaar gemaakt voor losse bezoekers

  3. Gezien de enorme druk op het beschikbare plekken kan er per persoon (en dus niet per abonnement!) maximaal 1 x een 3-rittenkaart worden aangeschaft. Het is daarnaast wel mogelijk om tegen regulier tarief een 10- of 25-rittenkaart online aan te schaffen.

  4. Het is verenigingen wederom toegestaan om gedurende de bestaande maatregelen training te geven op publieke uren. Aangezien de blokken vaak een lengte hebben van 1,5 uur is het advies om voor trainingen gelijk te beginnen om te profiteren van de beste ijskwaliteit.

  5. Uitzonderingen:

   1. Abonnementen van verenigingstrainers kunnen uitsluitend op verzoek van hun vereniging actief worden gemaakt, zodat trainers altijd toegang hebben om een training te verzorgen. We nemen hierbij alleen de aanvragen in behandeling die we direct via de BGA (Bart Postma) ontvangen. Voor een goede verwerking is de juiste naam + pasnummer benodigd.
   2. Abonnementen van selectieleden kunnen ook op verzoek actief worden gemaakt zodat wedstrijdschaatsers de kans hebben om zich voor te bereiden op komende regionale en nationale wedstrijden. Ook hierbij geldt dat we alleen aanvragen in behandeling nemen die we via de BGA (Albert Gerritsen) ontvangen. Hierbij geldt de voorwaarde dat er per uur slechts 1 selectieteam actief kan zijn. De uren worden door de BGA onderling afgestemd.

3. Extra uren

a. Jeugdschaatsen

 1. Helaas komen door de feestdagen de BGA jeugdschaatsuren op zaterdag 25 december, zondag 26 december en zaterdag 1 januari te vervallen
 2. Op alle andere momenten gaan de BGA jeugdschaatsuren door onder dezelfde voorwaarden als tijdens de huidige maatregelen. Hierbij is het reguliere jeugdschaatsuur van zaterdagmiddag verschoven naar 15.30- 16.30uur. En het traditionele jeugdschaatsuur van vrijdagmiddag naar zondag tussen 16.00-16.50 uur.

b. Extra wedstrijdijs.

Op zondag 19 december, 2 januari en 9 januari is er voor de BGA extra wedstrijdijs beschikbaar gemaakt tussen 07.00 en 09.00 uurpage2image54214656

4. Geldende regels

 1. Bestaande maatregelen op het terrein blijven van kracht.
 2. In de komende periode vragen we met klem om de onderlinge 1,5 meter afstand naast het ijs te respecteren. Dit is cruciaal om te mogen blijven schaatsen. Het helpt ons als je er elkaar op aan spreekt.
 3. Voor de doordeweekse ochtendblokken tijdens de vakantie om 07.30 uur geldt dat alleen gebruikt gemaakt kan worden van het opstappunt en de bankjes aan de zijde van de jurytoren.
 4. Na je schaatsbezoek ben je uiteraard nog steeds van harte welkom in JAAP. Uiteraard blijven ook hier de bestaande maatregelen van kracht. Neem dus even je mondkapje, QR- en legitimatiebewijs mee!

Bovenstaande afspraken zijn ook te lezen op onze website en op de website van de Jaap Edenbaan.

Ook voor de shorttrackers wordt geprobeerd een zo passend mogelijke oplossing te vinden.

Opnieuw is het gelukt om zoveel als mogelijk is maatwerk te leveren en kan bijna iedereen blijven schaatsen. Daar zijn we in de gegeven omstandigheden blij mee in het besef dat we dat moeten koesteren. Om dat zo te houden is het gedrag van onze schaatsers heel belangrijk en dat betekent: houd naast de ijsbaan afstand en blijf bij klachten thuis. Voor het gedrag op de ijsbaan geldt: houd rekening met langzamere schaatsers en volg aanwijzingen van toezichthouders op.

Onze hoop was dat het coronavirus in 2021 na alle vaccinaties meer naar de achtergrond zou zijn gedrongen met voor het huidige schaatsseizoen als gevolg: terug naar het oude normaal. Dat is helaas niet het geval en dat is jammer, maar dat zeg ik in het besef dat het “maar” om schaatsen gaat! Naast dit nieuws ronden we het jaar af met zeer positief nieuws. In de media heeft u kunnen lezen dat de gemeente Amsterdam 50 miljoen gaat investeren in de vernieuwing en uitbreiding van het Jaap Edencomplex. De huidige ijshal gaat weg en er komen twee ijshallen voor terug: een voor ijshockey en een voor shorttrack en kunstrijden. De buitenbaan wordt ook vernieuwd, evenals de ondersteunende accomodaties. Uiteraard alles op een duurzaam en eigentijds niveau. Het is goed om te ervaren dat de gemeente Amsterdam het belang van de continuïteit van onze mooie sport ziet en bevestigt met dit besluit. In 2023 moeten de werkzaamheden beginnen en in 2025 moet alles zijn afgerond.

Tot slot wensen wij uw bestuur en uw leden een gezond, blij, sportief en coronavirusvrij 2022. Wij verzoeken u uw leden van het bovenstaande op de hoogte te stellen.

Met vriendelijke groet,
Bestuur van de BGA,
Kees Schrama, voorzitter.