BGA nieuwsbrief 18 dec 2021 *update*

Geachte besturen van de BGA-verenigingen,

Onze laatste nieuwsbrief dateert van eergisteren en is vanavond al overruled door nieuwe maatregelen. Die maatregelen zijn wel heel slecht nieuws voor veel ondernemers en voor veel mensen. In die zin komt onze schaatssport op de buitenbaan van Jaap Eden er goed van af (de ijshal moet vanwege de nieuwe coronamaatregelen worden gesloten), ondanks dat er op zondag 19 december 2021 vanaf 05.00 uur nieuwe beperkingen gaan gelden tot 14 januari 2022.

Die beperkingen houden voorlopig het volgende in. Voorlopig, omdat de directie van de Jaap Edenbaan naar aanleiding van de afgekondigde maatregelen daarover meestal nog overleg heeft met de gemeente en de veiligheidsregio over concretisering ervan.
Dus met dat voorbehoud hebben de afgekondigde maatregelen de volgende effecten voor de schaatsers, uw leden:

  1. Officiële wedstrijden zijn niet toegestaan; uitsluitend trainingswedstrijden voor schaatsers t/m 17 jaar zijn toegestaan op de buitenbaan;

  2. Schaatsers vanaf 18 jaar mogen met maximaal 2 personen samen sporten op een afstand van 1,5 meter exclusief trainer/instructeur.

Het is jammer voor de schaatsers vanaf 18 jaar dat zij zich niet in wedstrijden kunnen meten, maar laten we hopen dat als iedereen zich aan de coronamaatregelen houdt de situatie zodanig verbeterd dat er daar ook weer ruimte voor komt.

Voor wat betreft punt 2 het volgende.
Ingrijpend effect is dat schaatsers vanaf 18 jaar met niet meer dan 2 schaatsers samen mogen sporten en dan nog op een onderlinge afstand van 1,5 m exclusief trainer/instructeur (treintjes rijden is dus (helaas) niet meer toegestaan!). In het snelle overleg met de veiligheidsregio blijkt dat de uitleg daarvan zodanig is dat het niet is toegestaan om als trainer/instructeur meerdere groepjes van 2 schaatsers te begeleiden.

Dat dat op z’n minst onhandig is mag duidelijk zijn. Een oplossing kan zijn de schaatsers van een trainings- en/of toerschaatsgroep vooraf een digitaal programma op te geven en als trainer/instructeur langs de kant aanwijzingen te geven. Welke oplossing u als vereniging voor uw trainers ook kiest, wij vragen u met klem uw trainers/instructeurs zodanig te instrueren dat zij zich conformeren aan deze uitleg. Mocht uit een komend overleg met de veiligheidsregio en gemeente blijken dat de bovenstaande uitleg anders wordt dan laten wij u dat zo spoedig mogelijk weten.

Voor de volledigheid merken wij op dat voor schaatsers t/m 17 jaar de bovenstaande beperkingen dus niet gelden. Uiteraard moeten de trainers/instructeurs van die jeugdigen zich aan de onderlinge afstand van 1,5 m houden en mogen met niet meer dan 2 personen samen zijn als zij 18 jaar of ouder zijn. Uiteraard is publiek niet toegestaan en moeten ouders/begeleiders ook de onderlinge afstand van 1,5 m aanhouden.

Met inachtneming van deze nieuwe regels kunnen we schaatsen in het schema, zoals dat in de nieuwsbrief van 16 december 2021 is opgenomen. Tot slot is het goed de website van de Jaap Edenbaan en de BGA in de gaten te houden.
Ik verzoek u deze nieuwsbrief te verspreiden onder uw leden en trainers/instructeurs.

Met vriendelijke groet,
Bestuur van de BGA,
Kees Schrama, voorzitter.