Bericht van de Voorzitter

Albert Gerritsen (VZ)

De ALV van 7 juni ligt alweer achter ons.
Het blijft toch jammer dat er zo weinig mensen de moeite nemen even naar de vergadering te komen en even het wel en wee van de vereniging te vernemen of hierover wat in te brengen.
De harde kern was er gelukkig wel en daar waren er zelfs ook een paar van op vakantie en daardoor was de opkomst nog lager dan gewoonlijk. We vatten het elk jaar maar weer op als een compliment want als er zaken niet in orde zijn dan is juist deze bijeenkomst het medium omdat aan te geven, maar ook als het goed gaat is het best gezellig zo even na afloop van de vergadering elkaar wat te spreken gewoon onder het genot van een watertje tot een biertje.
Ik haal even een aantal punten aan zodat u weet dat we daar mee bezig of daarover een beslissing hebben genomen als vergadering en/of bestuur.

 1. Gelet op de begroting opgemaakt door onze prima penningmeester blijft de contributie gelijk voor komend seizoen.
  Iedereen was het daarmee eens.
 2. Er is, op verzoek, wel een speciaal donateurstarief van € 20,00ingesteld en deze mogelijkheid is er voor onze niet schaatsende leden, zij kunnen (willen) dan toch op de hoogte blijven van het wel en wee van de club en bij een clubavond of 111 ronden etc. aanwezig zijn.
 3. Onze vereniging heeft de 2 vertrouwenspersonen t.w. Eva Teijsse en Wessel Veelenturf in de gelegenheid gesteld een cursus van het NOC/NSF omtrent dit onderwerp bij te wonen in Alkmaar. Zij, maar misschien ook wij, komen daar de komende tijd nog wel op terug. Het is iets wat je hoopt niet “ nodig” te hebben binnen devereniging maar als aanspreekpunt dienen ze er wel in voorkomende gevallen te zijn. Beiden nog bedankt voor hun inzet en dat is zeker niet alleen de 2 juni dag maar ook bij de voorbereidingen. U vindt ook nadere info op onze web-site.
 4. Er is een hoop te doen over de afscherming van privé-gegevens terecht denk ik. Ik kan u meedelen dat de HCA uw gegevens NOOIT aan anderen ter beschikking zal stellen anders dan voor de schaatsactiviteiten waaraan u deelneemt / wilt deelnemen. We gebruiken uw gegevens voor het aanvragen van uw abonnementen bij de JE baan en voor de verwerking in het Ventage systeem zodat u tijden daar in ieder geval zichtbaar zullen zijn. Gegevens die op een gegeven moment niet meer nodig zijn zullen we verwijderen uit onze systemen.
  Het is natuurlijk wel zo dat het voor ons als vereniging noodzakelijk is om uw gegevens door te geven voor het aanvragen van abonnementen. Wij nemen aan dat u daar geen problemen mee zult hebben.
 5. Voor alle vrijwilligers bij verenigingen, dus ook de HCA, dient een VOG (verklaring omtrent gedrag) aangevraagd te worden. Willem Heikoop heeft dit als eerste voor na zijn vakantie op zijn actielijstje staan.
 6. De selecties van de Jaap Edenbaan gaan in de herfstvakantie van 21 oktober tot en met 28 oktober een week naar Inzell. Er wordt gereisd met een luxe touringcar waar in nog een aantal plekken over zijn. U kunt dus op een rustige manier mee reizen richting Inzell v.v. Tevens is er de mogelijkheid om uw race fiets of mountainbike in de speciale fietsaanhanger mee te nemen. Nadere informatie kunt u bij mij verkrijgen. (06-55687844)
 7. Op een speciale vergadering is de BGA (Baanvereniging Groot Amsterdam) als vertegenwoordiging van de verenigingen die schaatsen op de JE baan geaccepteerd. De statuten zijn besproken en het aanvragen van abonnementen loopt nu dus via de BGA rechtstreeks naar de JE directie. Het Gewest is er tussenuit. Er is een nieuw contract afgesloten met de JE directie. De prijzen van de abonnementen zijn iets gewijzigd zowel deels omhoog als omlaag bijgesteld. Het gewest en de gewestelijke opslagen zijn (deels) vervallen en vervangen door opslagen voor activiteiten verband houdende met onze baan..
  Aan de andere kant gaat er per 1 januari 2019 een verhoging van het lage BTW tarief aankomen.

Wij zijn op zoek naar iemand, handig met de computer en website, die de taak van Eva Teijsse wil overnemen v.w.b. het plaatsen van stukjes op onze website, nadere info hieromtrent bij het bestuur en natuurlijk Eva zelf.

Het voltallige bestuur wenst u een prettige zomervakantie toe.!!!

Over Albert Gerritsen 56 Artikelen
Albert is een manus van alles en doet enorm veel vrijwilligerswerk. Naast voorzitter van de HCA doet hij hetzelfde bij de Baancommissie, de kampeervereniging "De Golfbreker" en blaast hij driftig mee in de locale fanfare.