Contributie

De tarieven voor het seizoen 2009/2010 zijn

Categorie HCA contr Licentie 1e abo 2e abo
Pupillen < 13jr 52,50 11,10 140,00 93,50
Junioren C 13 en 14jr 58,50 21,50 140,00 93,50
Junioren B 15 en 16jr 71,50 24,10 140,00 93,50
Junioren A 17 en 18jr 71,50 54,30 158,00 111,50
Neo Senioren 19 – 23jr 73,50 63,80 158,00 111,50
Senioren > 23jr 73,50 66,65 158,00 111,50

Korting abonnementen dinsdag 1

Om de verkoop van abonnementen op dinsdag 1 te bevorderen geeft de Jaap Edenbaan een korting op de abonnementstarieven van dit trainingsuur. De kortingen zijn:

  • Voor Pupillen, Junioren C en B: € 18,70
  • Voor Junioren A, Senioren en Masters: € 22,30

Een licentie is verplicht voor iedereen die een abonnement afneemt op een zg KNSB-uur, dat zijn alle trainingsuren zoals hieronder vermeld staan met uitzondering van het recreatieschaatsen..

  • Recreatie-abonnement € 82,00 of € 54,00; contributie als hierboven.
  • Per abonnement is € 1,50 administratiekosten verschuldigd.
  • Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt € 10,00.
  • Uitsluitend zomertraining € 27,50.

Indien reeds een ander lid van het gezin het blad SchaatsSport ontvangt dan vindt er een korting van € 22,25 plaats op de licentie (vanaf Junior A). Junioren die een vrijwillig abonnement op Schaats willen hebben, kunnen dat aanvragen op het formulier, kosten € 22,25.

Afhalen abonnementen en licenties

Alle leden krijgen weer een nieuwe abonnementspas die door de Jaap Edenbaan aangemaakt wordt. De oude pas kan worden weggegooid.

Alle licenties en abonnementen moeten worden afgehaald in de Skeeve Skaes gedurende de eerste weken van het schaatsseizoen, maar alleen als de verschuldigde gelden aan de penningmeester betaald zijn. U kunt discussies vermijden door het afgeven van een machtiging tot automatische incasso.

Indeling trainingsgroepen

In september wordt door de technische commissie een indeling gemaakt van de trainingsgroepen. Deze zal in de Oup van eind september gepubliceerd worden, maar ook te zien zijn op de website van de HCA (www.sv-hca.nl).

Machtiging tot automatische incasso

Aangezien de banken meer en meer kosten gaan doorberekenen doe ik een dringend beroep op allen om de inning van de contributie-, abonnements- en licentiegelden via automatische incasso te laten voldoen.

De kosten voor het gebruik van acceptgiro’s bedragen momenteel € 2,50 per lid. Daar staat tegenover dat de inning via automatische incasso slechts 1 dubbeltje kost. Het voordeel voor de leden is dat aan het begin van het seizoen geen discussie bestaat over wel of niet betaalde gelden, zodat direct de abonnementen en licentie afgegeven kunnen worden.

Zoals bekend kunt u te allen tijde uw bank opdracht geven een door de vereniging afgeschreven bedrag terug te laten storten als u het niet met dit bedrag eens bent, hoewel we u in zo’n geval verzoeken eerst contact met de penningmeester Joke Wittenberg of met ondergetekende op te nemen om het onderling recht te zetten.

De contributie en licentie zal omstreeks 20 juli worden afgeschreven, de abonnementsgelden in september.

Het bestuur

Over Jaap van der Spek 0 Artikelen
Vanaf 1972 op de ijsbaan te vinden. Eerst als wedstrijdschaatser, daarna 12 jaar als redateur/opmaker van de Op Uw Plaatsen, 10 jaar als trainer op de ZA2 en al weer een behoorlijk poosje als website beheerder. In het dagelijks leven eigenaar van een softwarebedrijf, echtgenoot van Carla en vader van 2 kids, Lisa en Jasper.